Dördüncü Kademe

 

Dördüncü Kademe

Kuantum Fiziği (30 saat)

 1. Elektromanyetik Dalgaların Kuantum Özellikleri
  • Isı ışınması
  • Foto olayı
  • Fotonlar
  • Compton olayı
  • Sorular
 2. Rutherford- Bohr’un Atom Modeli
  • Rutherford’un atom modeli
  • Atomun spektrumu
  • Bohr’un postulatları
  • Bohrun atom modeli
  • Sorular
 3. Parçacıkların Dalgasal Özellikleri
  • De Broglie’nin hipotezleri
  • Küçük parçacıkların tuhaf davranışı
  • Bilersiz prensibi
  • Sorular
 4. Shrödinger’in Denklemi, Kuantumlaşma
  • Kuantum fizikte bir parçacığın durumu
  • Shrödinger’in denklemi
  • Bir dikdörtgen kuyuda bir paçacığın durumu
  • Kuantum sarkacı
  • Potansiyel bariyerleri
  • Sorular
 5. Kuantum Teorisinin Temelleri
  • Fizik özelliklerin işlemcileri
  • Kuantum fiziğin temel postulatları
  • Açısal momentumun kuantumlaşması
  • Rotator
  • Sorular
 6. Atomun Kuantumlaşması
  • Hidrojen atomun kuantumlaşması
  • Elektronun spini
  • Pauli’in prensibi
  • Periyodik tablo
 7. Atomun Manyetik Özellikleri
  • Atomun manyetik momenti
  • Zeeman’ın olayı
  • Elektronun paramanyetik rezonansı
  • Sorular
 8. Atomun Çekirdeği
  • Atomun nükleerin yapısı
  •  Kütle ve bağlantı enerjisi
  • Nükleer kuvvetleri
  • Radyoaktivite
  • Mössbauer olayı
  • Nükleer reaksiyonlar
  • Sorular
 9. Temel Parçacıklar
  • Temel parçacıkların sıralaması
  • Antiparçacıklar
  • Korunum yasaları
  • Çiftlik
  • Kvarklar
  • Sorular

Deneyler (60 saat)

 1. Hooke Yasası
  • Amaç:
  • Herhangi bir kuvvet uygulanarak gerildiği zaman yayın nasıl davrandığını araştırmak ve bu davranışın Hooke yasasını tam olarak açıkladığını ispatlamak.
  • Gerilmiş yayın salınım hareketi için iyi bir örnek olduğunu göstermek.
 2. Kuvvet Tablası Deney Seti
  • Amaç:
  • Newtonun 1. Yasasının irdelenmesi
  • Denge kavramının incelenmesi
  • Kuvvet – Açı ilişkisinin incelenmesi
 3. Eğik Atış
  • Amaç:
  • Topun ilk hızını belirlemek
  • Ölçülen menzille hesaplanan menzili karşılaştırmak
  • Bir düzlem üzerinde uygulanan eğik atışta açıyla menzil ve tepe noktası arasındaki bağlantıyı gözlemlemek.
 4. Açısal Hız ve Açısal Momentumun Korunumu Deney Seti
  • Amaç:
  • Açısal hız ve açısal ivme kavramlarının öğrenilmesi
  • Açısal momentumun korunumunun incelenmesi
  • Dönme eylemsizlik momentinin bulunması
  • Dönme kinetik enerjisinin ve korunumunun bulunması
 5. Ohm Kanunu, Dirençlerin ve Kondansatörlerin Paralel ve Seri Kombinasyonu
  • Amaç:
  • Ohm kanununu doğrulamak.
  • Basit elektrik devreleri kurabilmek.
  • Ampermetre ve voltmetre kullanımını öğrenmek.
  • Paralel ve seri bağlanmış dirençli devreleri araştırmak
  • Paralel ve seri bağlanmış kondansatörlü devreleri araştırmak
 6. Telde Rezonans
  • Amaç:
  • Telde ilerleyen dalganın hızının hesaplanması.
  • Dalga boyunun ve dalga frekansının hesaplanması.
 7. Eş Potansiyel ve Elektrik Alan Çizgileri
  • Amaç:
  • Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgilerinin bulunması.
  • Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin haritasını çıkarabilmek.
  • Bu düzeneğe eklenmiş bir metal yüzüğün eş potansiyel alan ve elektrik alan çizgilerinin dağılımını nasıl etkilediğini incelemek.
 8. Balistik Sarkaç Deney Seti
  • Amaç:
  • Enerjinin ve momentumun korunumunu incelemek.
  • Balistik sarkacın çalışma mantığını irdelemek.
 9. Temel Optik Deneyleri
  1. Işığın Doğru Boyunca Yayılması
   • Amaç:
   • Işığın doğru boyunca yayıldığını gözlemlemek.
  2. Gölge Oluşumu
   • Amaç:
   • Gölge oluşumunu gözlemlemek ve gölge büyüklüğünün uzaklıkla ilişkisini incelemek.
  3. Güneş ve Ay Tutulması
   • Amaç:
   • Güneş tutulması ve ay tutulmasını gözlemlemek.
  4. Düzlem Aynada Işığın Yansıması
   • Amaç:
   • Işığın yansımasını incelemek, aynaya gelen ve aynadan yansıyan ışığın normalle yaptığı açıyı hesaplamak.
  5. Çukur ve Tümsek Aynalarda Işığın Yansıması
   • Amaç:
   • Çukur ve tümsek aynalarda ışığın yansımasını incelemek, aynaların odak uzaklıklarını hesaplamak.
  6. Işığın Kırılması
   • Amaç:
   • Işığın kırılmasını incelemek ve Snell bağıntısını uygulamak.
  7. Prizmada Sapma Açısının Bulunması
   • Amaç:
   • Prizmada ışığın kırılmasını incelemek ve sapma açısını bulmak.
  8. Prizmada Tam Yansıma
   • Amaç:
   • Prizmada tam yansıma olayının incelenmesi
  9. Prizmada Beyaz Işığın Renklerine Ayrışması
   • Amaç:
   • Prizmada beyaz ışığın renklere ayrışmasının incelenmesi.
  10. İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu
   • Amaç:
   • İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumunu incelemek.
  11. Kalın Kenarlı Merceğin Odak Uzaklığının Bulunması
   • Amaç:
   • İki mercekli sistem kullanarak kalın kenarlı merceğin odak uzaklığını bulmak.
  12. Çukur Aynada Görüntü Oluşumu
   • Amaç:
   • Çukur aynada görüntü oluşumunu incelemek.