BAŞVURU FORMULütfen Etkinlik Başlığını seçiniz : *

1) Kişisel Bilgiler
Ad :* Doğum Tarihi:*
Soyad : * Cinsiyet :  *
E-Posta :  *
 
Cep :  *
Telefon :
Ofis :
 
Ev :

2) Lisans Eğitimi
Üniversite : *
Bölüm      : *
Mezuniyet ortalaması : *
Başlangıç Yılı : *
Mezuniyet Yılı (Beklenen)  : *
Aldığınız dersleri ve notunuzu belirtiniz.
İstatistik Fizik *
Kuvantum Mekaniği *
Sayısal Yöntemler *
(özellikle başvurduğunuz etkinlik konusuna ilişkin alt yapı dersleri önemlidir.)

3) Yüksek Lisans Eğitimi
Üniversite :
Bölüm : 
Mezuniyet ortalaması :
Başlangıç Yılı :
(Beklenen) Mezuniyet Yılı :
Yüksek Lisans Eğitimi:
(Başvurmak istediğiniz konu ile
ilgili olarak aldığınız lisans üstü
derslerini ve notunuzu
yazınız.)
 
Tez Danışmanı :
Danışmanın e-postası :
Danışmanın telefonu :
Tez Başlığı :

4) Doktora Çalışmaları
Üniversite :
Bölüm : 
Başlangıç Yılı:
(Beklenen) Mezuniyet Yılı :
Doktora yeterlilik sınavını geçtiniz mi?
Doktora Eğitimi:
(Başvurmak istediğiniz konu ile ilgili
olarak aldığınız lisans üstü/doktora
derslerini ve notunuzu yazınız)
 
Tez Danışmanı :
Danışmanın e-postası :
Danışmanın telefonu :
Tez Başlığı :

5) Doktora Sonrası Akademik Çalışmalar
  Üniversite: Tarihler: Konular:
  1 )
  2 )
  3 )

6 ) Seçilmiş Yayınlar (yayınlar başvuru için koşul teşkil etmez. İstatistik bilgi amacı ile istenmektedir.)
Yayınlanmış veya kabul edilmiş güncel yayınlarınızdan (dergi veya konferans makalelerinin dergi/konferans adı, yıl, cilt ve sayfa bilgileri) en fazla üç tanesini listeleyiniz. (yayınların kopyalarını EKLEMEYİNİZ!)

1-

 

2-

 

3-

 

7 ) Bilgisayar yeterliliği (Her yazılım için bir kutuyu seçiniz)
Yazılım *Hiç kullanmadım Basit hesaplamalar
yapabiliyorum
Basit programlama
yapabiliyorum
Bilimsel hesaplama yapmak için
kullanıyorum / kullanabilirim
Fortran
C/C++
Matlab
Mathematica
Maple
Diğer (belirtiniz) :

8 ) İngilizce yeterlilik.          IARS İngilizce / Türkçe yapılabilir.
Lütfen ilgili alanları doldururken yabancı katılımcı ve konuşmacıların programlara dahil olacağını aklınızda bulundurarak İngilizce yeterliliğinizi dikkate alınız.
Konuşma : *    Konuşulanı Anlama : *     Yazma : *     Yazılanı anlama : *

9 ) Aşağıdaki bölüme sizin akademik yeterliliğiniz hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan iki üniversite mensubunun bilgilerini giriniz.
      1. Kişi     2. Kişi
Ad Soyad: *
E-Posta:*
Sabit Telefon:*
GSM Numarası:*

10 ) Bu etkinliğe başvurma amacınızı kısaca anlatınız. *
 


11 ) Başvurduğunuz etkinliğin konusuyla yakından ilgili bir konuda kısa bir seminer vermek ister misiniz? *

12 ) Daha önce bir IARS etkinliğine katıldınız mı? *

13 ) Formda istenen tüm belgeleri sağladınız mı? *

14 ) Etkinliğin tamamına tüm gerekleri ile katılımınız zorunludur. Kabul ediyor musunuz? *


Başvuru Koşulları

Türkiye içi ya da dışında herhangi bir üniversitede başvurduğunuz alt grup konularından birinde bir doktora ya da lisansüstü programına kayıtlı olmak, ya da doktora sonrası araştırmalarda bulunmak.
Sağlam temeli olan dördüncü sınıf lisans öğrencileri de programa başvurabilirlerİstenirse Hazırlamanız Gereken Başvuru Belgeleri
(Başvuru formundaki bilgiler yeterli görülmediği takdirde istenmek üzere)

1 )Yukarıdaki başvuru belgesinin eksiksiz doldurulmuş hali. (Online)
2 )Doktora öğrencileri için lisansüstü not belgesi.
3 )Lisansüstü öğrencileri için lisans not belgesi.
4 )Yetenekli ve sağlam temelli lisans öğrencileri için bölüm yazısı ve lisans not belgesi.
5 )Daha önceki yıllarda herhangi bir IARS etkinliğine katılmış olanların katıldıkları etkinliği belirterek sadece başvuru formunu doldurmaları ve göndermeleri yeterlidir.


Gerektiğinde göndermeniz istenen belgeleri e-posta yoluyla
mesutlore@itap-tthv.org
adresine
veya posta yoluyla:
Mesut Erol, IARS Koordinasyon Ofisi Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü  P.K. 06800, Ankara
adresine gönderebilirsiniz.